قطعه شعر زیر در سایت www.romantic-lyrics.com آمده بود که سعی کردم آن را به فارسی برگردانم. تا نظر شما چه باشد ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

My Love

Author: Jeff VerStraete

Too many times I hesitate to say

What's in my heart,

Because I have so much to say

I don't know where to start.

 

And even on a day like this

The best that i can do,

Is tell you words can't measure

The love I feel for you!

 

از کجا آغاز کنم

با این خیل واژه ها که مشت رهائی بر سینه میکوبند

دیریست مانده ام در تردید

که چها می گذرد در این دل ؟

گر سر دهد فرصتی که بشکنم این تردید

کاری کنم کارستان

که مخواه

 وسعت عشقی که به تو دارم

 واژه ها بازگویند

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
ava

ممنون از نظر قشنگتون.وشعر زيبايی که ترجمه کردی نوشته خيالی بود اما مطمئنا ميتونه واقعيتم داشته باشه توی اين جهان به اين بزرگی بااينهمه انسانهای متفاوت.نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟