چند هایکوی فارسی

بزاز دوره گرد

میان دبیت ، چیت و کودری

رنگ و وارنگ زنان قشقایی

"کوچه باغ را رد کن

زیر توت سیاه نشسته است"

زن روستایی به درویشی گفت !

 

 

/ 4 نظر / 37 بازدید
رضا

[گل][گل][گل]

مرضیه طالبیان

سلام عمو جون خیلی زیباست