Autumn colors and cliffs in McKittrick Canyon. Guadalupe Mountains National Park 

 

                مرداد از راه می رسد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                گندم زار هم جامِه دان ها را بسته

 

                وخوشه هایِ داس بُرِ آرزو های من نیز

 

                حالا صدای سیلِ کوهستانی

 

                جایش خالی است

 

                آیااین همه خطوطِ طلائی

 

                تن پوشِ چِل تِکه

 

                خاطراتی که گذشت نیست ؟

 

                کاش خدای باران می رسید

 

                تا برگ ها هم فروریزند

 

                صدای آب را می شنوی ؟

 

                کبوتران بال می تکانند

 

                باران بند آمده

 

                حالا بید های عریان

 

                بر پیشانی تپه

                وسمه بر ابرو کشیده اند

 

                پروانه ای سرگردان است

 

                بوی بید و گندم زار

 

                از جامه دان بازمانده

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
rira

سلام...هنوز در نامه های تو پروانه ای سرگردان است....آری برگها هم خواهندريخت والبته دوباره سبز خواهند شد...عمری که به اميد وانتظار آرام وتند سپری ميشود....اما همين که طعم باران يادت بماند کار بزرگی کرده ای...

gorbeh khanoom

من و گنجشکی که نشسته بر روی شاخه ... هر دو از يک جنسيم ! هر دو از يک درد .. شب و روز می ناليم. هردو به يک نغمه سراپا گوشيم! دل من و دل او .. هر دو از يک خار .. به درد می آيند !!

nasim

سلام مهربان ! آری مرداد با همه زيبائيها خود سپری شد و اينک شهريور هنر آفرينی هايش را به نمايش گذارده است . ولی اينبار شهريور زيباتر از هميشه است چرا که نويد بخش بعثت برترين انسان است که برانگيخته شد تا انسان سرگردان را به آرامش ايمان باز آورد و سرود برابری را در گوش جانش نجوا کند .... خجسته باد اين مبارک زمان ......دلشاد باشی دوست خوبم