قطعه شعری انگلیسی در سایت321Greetings.comبود تحت نام مردانگی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 چیست( The Strength Of Man )؟

متن بصورت زیر بود که بخشی از آن را به دست واژه های لطیف فارسی سپردم شاید گویای محتوی نسخه اصل باشد.

The Strength of a Man isn,t seen in the width of his shoulders.

It,s seen in the width of his arms that circle you.

The Strength of a Man isn,t in the deep tone of his Voice.

It,s in the gentle words he Whispers.

The Strength of a man isn,t in how hard he hits.

It,s in how tender he touches.

The Strength of a Man isn,t in the weight he can lift.

It,s in the burdens he can carry.

 

برگردان فارسی :

 

در جستجوی مرد 

                           وسعت شانه مبین

بازوانی به بلندای عقابی سرکش

                                  که بپیچد به تن یار

                                                             هوایش مردی است

عمق آوای صدا

                         مردی نیست

واژه ململ مهر است

                              که نجوا شده است

بازوانی به برومندی رستم

                                        زور است

مرد ! یعنی

                         که چه حساس و لطیف

                                                            سرانگشت محبت

                                                                                      به آن گونه بیمار نهی

موی روی قفس سینه 

                                ارث  میمونی دیروز من است

جستجو باید کرد

                         که چه دریا دل سرخی امروز

                                                               در نهان صدف

                                                                                  این سینه من پنهان است ؟

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
بهمن

آقای طالبيان:ترجمه روان و زيبائی از متن ارائه کرده ايد. البته خود متن هم بسيار اخلاقی است.از آن نوع اخلاقيات خاص پيامبران.دست مريزاد.