محمود و سگ امیرقلی

50098_wallpaper280.jpg sha_btm_288x9.gif <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اطرافیان می گویند که من اخم می کنم

و اجتماعی ! نیستم

و با همه قهر مادر زادم

حتی با خودم !

صم بکم فقط مینویسم و یا کتاب می خوانم

و جالب اینجاست که آنها راست می گویند

و باید بالاخره یک بار هم که شده با دکتر روانشناسی که هزار بار برایم وقت گرفته اند ملاقات کنم تا راه آشتی را به من نشان دهد.

و بقول اطرافیانم عقده ها و سرکوفتگی های دوران کودکیم را شاید بازگشایم

و با دنیای آنها آشتی کنم

شاید حرف زدن را فراگیرم

و کمی اجتماعی شوم

و مثل دیگران بخندم

و مثل طبل با نیم نفسی بیداد کنم !

من هم رفتم یک راست سراغ محمود

تا خانه تکانی خاطرات تلخ را از او شروع کنم

درب سیاه چوبی کوره پزخانه را به زور روی پاشنه چرخاندم

تا آنجائی که

 من و محمود شاگرد حبیب بودیم

تابستان گرم و خاک

طوفان و گرد و غبار

فرقون و گل و قالب و خشت خام

نفت سیاه و کوره و آجر

محمود و یک سینه ای که یک قلب مریض مثل مرغ بر آتش همیشه نا آرام بود

و برای هیچ کس بودنش مهم نبود

جز حبیب پسر عوض

که فقط دستهای او را دوست می داشت که برایش گل قالب کند

و کاری به قلب محمود نداشت که در زیر آن سینه خواب است یا مثل دیگ می جوشد

محمود شاگرد حبیب بود

که با طلوع خورشید به کوره پزخانه می آمد

و با غروب سفره خالی دربغل

به سمت غروب به خانه بر می گشت

جائی که هیچ کس منتظر او نبود

جز سگ امیر قلی صاحب کوره پزخانه

که هرشب تا پاسی از شب همبازی بودند

و فقط او بود که می دانست چیزی در سینه محمود جیغ می زند

درست جائی که محمود سر سگ را در سینه میفشرد

سینما بهار فیلم گوزن ها را اکران کرده است

محمود عاشق بهروز وثوقی است

با سگ امیر قلی تا سینما بهار راه را پیاده می دود

و سکه بیست ریالی را که حبیب بابت یک روز تسمه از گرده کشیدن به او داده

به خانم گیشه دار می دهد و بلیط لژ می گیرد

خانم گیشه دار مواظب است که سکه پنج ریالی را با نوک انگشت در دستهای چرکین و تاول زده محمود بیندازد

و سگ امیرقلی روبروی سینما توی جوی می نشیند و به تصویر بهروز وثوقی نگاه می کند

و محمود سکه را به ساندویچی می دهد و ساندویچ کتلت در دست از کنترولر میخواهد ردیف یک صندلی شانزده را به او نشان دهد.

محمود در حالیکه نیمی از ساندویچ را بلعیده با سرود شاهنشاهی روی پاهای خسته بلند می شود و مثل آدم گیج به همه وجوه تمدن و پیشرفت که روی پرده می لغریدند نگاه می کرد ولی حتی یک سگ یا یک کوره پزخانه هم روی پرده نشان داده نشد و محمود فکر میکرد حتما گوزن ها بعد از این دنیای عجیب و غریب می آید.

گوزن ها  شماره پروانه 1894  تاریخ   1348

و حالا فقط کاغذ ساندویچ توی دستهای محمود له می شد و او قدم به قدم با بهروز وثوقی فیلم را تعقیب می کرد و از لجن مال شدن عاطفه و مردانگی اشک می ریخت و آرزو داشت با سگ امیرقلی همه آدم های نامرد  را تیکه و پاره کنه.

خلاصه بهروز وثوقی با نهیب و بوی گند لجنزار از خواب اعتباد بیدار میشود و با چاقوئی که لبه آن با همه نامردمی ها و تجاوز به ناموس از پس درماندگی آبدیده شده بود همه بد روزی ها را تلافی می کند و " پایان" روی پرده روشن می شود و صدای کف زدن تماشاچی ها که برخواستن غیرت و مردانگی را ذوق می کردند. اما دو دست محمود از صندلی شماره 16 آویزان و خودش غرق خواب است و لحظه ای بعد کنترولر داد می زند که آی عموقلی فیلم تمام شد !

 

و محمود که خیلی قبل از " پایان " به ته خط رسیده بود و شاید  ذوق انتقام بهروز وثوقی نقطه آخر آرزوهایش بوده و آرزوی دیگری نداشت که برایش زندگی کند حتی بازی با سگ امیرقلی . و حالا سگ امیرقلی که تک تک تماشاچی ها را نگاه می کند اما بوی محمود خیلی دورتر از درب خروج سینما بهار است.

دکتر گفت که تو هنوز با کودکیهایت زندگی می کنی و حق با اطرافیان توست

تو آدم اجتماعی نیستی باید بیشتر تو را ببینم.

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
علیرضا

سلام ... وبلاگت بغض کرده ... بالاخره که بايد بغضش بترکه ... حالا خود دانی ... اگه بغضش اشک بشه همچی حله ... وقت کردی يه سر به من بزن ... عزت زياد

علیرضا

کامنتت دنیایی می ارزید ... اما فکر میکردم یه جورایی بغضم ترکیده ... پاره شده انگار پاشیده بیرون تو محراب نماز خانه کوچک من ... راستش یه جورایی از پیدا کرن مسیح خوشحالم رفیق ...