پنجره ای برای دلتنگیها

 

 

 

 

          از بس که نمی دانم چه بگویم

          دارم دعا می کنم

          دعا می کنم کاش امشب

          خواب یکی دو دست ساده ببینم

          چه رنگین کمانی زده بر قوس نگاه ات

          چه اورادی می خوانم ؟

          در استغاثه با هیچ خدائی

          حتی خدای کودکی هایم

          اینچنین بی پرده نبوده ام

          این درست که بوسه از گونه های انتظار

          و تولد بغض را شما نشان ام دادید

          اما شعر اوراد را خودم

          در سرد ترین غروب پریشانی

          در رنگین کمان خواب پرواز

          با سکوت همین سار پر شکسته سرودم

          با این همه

          دارم دعاتان می کنم

          حتی کولی هائی که برای مادرم فال می گرفتند

          و من در سیاهی چشمان شان

          شب های بی انتهای کودکی ام را خواب می دیدم

          ای کاش

          خواب یکی دو دست ساده ببینم

  

+نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٩ساعت۱:٥٥ ‎ب.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()