پنجره ای برای دلتنگیها

 

Cold Pigeon 

 

        حوصله کنید

         می خواهم خوابتان را تعبیر کنم

         فقط اجازه دهید مژگانتان خیس باشد

         بماند اینکه ستاره ات خواب است

         اما دونذر داری که مدیونی

         چه غم که لانه قمری ها

         روی شاخه بی سقف است

         از باران که نمی شود گذشت

         نگینِ سرخ  که گم می شود

         به گمانم زیرِ سرِ شب است

        جای دوری نرفته

        ببین وقتی بوسهْ خدا حافظی را می نشاندی

        آرزو هایت را کجا گذاشتی ؟

        گره روسریت به آن درخت مقدس گره نبود

        باد بیاید ، بید می لرزد

        درست است که جای پا در شب

        مثل بغض فروخورده پنهان است

        اما دل که این حرف ها سرش نمی شود

        رد نگاه قمری را بگیر و برو

        پیدایش می کنی

  

 

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/٢۳ساعت۱٠:۱۳ ‎ق.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()