پنجره ای برای دلتنگیها

 

اگر گفتيد چرا پای می کوبد به شکم مادر تا بيايد اين جا که من و شما هستيم ؟ 

به گمانم می خواهد جائی را اين جا که من و شما هستيم ببيند!

کجا را ؟

شايد اين جائی که در زير نشان داده ام !


Lake of the Clouds with early fall colors, Porcupine Mountains State Park. Upper Michigan Peninsula, USA 

+نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/۱٦ساعت٢:۱٧ ‎ب.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()