پنجره ای برای دلتنگیها

 

 

Stock Photo titled: A couple having a romantic evening on Lake Tahoe CA.

 

        یک صبحِ  زود

 

        یک صبح که با تو می آید

 

        نمازِشکسته  می خوانم

 

        وبه جائی حدودِ کودکی ها خواهیم رفت

 

        می گویند آن جا

 

        كوچه ها را با نِي ساخته اند

 

        بام هایش ستاره باران است

 

        و اذان را هم یک پرنده می خواند ؟

 

        حالا که مردمانِ آن نواحی

 

        با بوی یاس وضو می گیرند

 

        بیا که نمازمان را

 

        در مهتابِ آن جا قضا کنیم

 

        دستِ دلت را از دستم مگیر

 

        كوچه ها پيچ در پيچ اند

 

        ديوار ها كوتاه

 

        و صورت ها گلدان هاي پنجره ها

 

        می ترسم دلت را گم کنم

 

       حالا بگو

 

       صبح را کِی طلوع می کنی ؟

 

+نوشته شده در شنبه ۱۳۸٤/٦/۱٢ساعت٩:٥٧ ‎ق.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()