پنجره ای برای دلتنگیها

 

Autumn colors and cliffs in McKittrick Canyon. Guadalupe Mountains National Park 

 

                مرداد از راه می رسد

 

                گندم زار هم جامِه دان ها را بسته

 

                وخوشه هایِ داس بُرِ آرزو های من نیز

 

                حالا صدای سیلِ کوهستانی

 

                جایش خالی است

 

                آیااین همه خطوطِ طلائی

 

                تن پوشِ چِل تِکه

 

                خاطراتی که گذشت نیست ؟

 

                کاش خدای باران می رسید

 

                تا برگ ها هم فروریزند

 

                صدای آب را می شنوی ؟

 

                کبوتران بال می تکانند

 

                باران بند آمده

 

                حالا بید های عریان

 

                بر پیشانی تپه

                وسمه بر ابرو کشیده اند

 

                پروانه ای سرگردان است

 

                بوی بید و گندم زار

 

                از جامه دان بازمانده

 

+نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳ساعت۱۱:۳۸ ‎ق.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()