پنجره ای برای دلتنگیها

 

گوشتان اینجاست ؟

با من است؟

 یا که دالان چفت و  پالان بسته اید؟

آی لاابالی های سرمست

 بانگ نوشانوش سامان سوز تان سرد است

راه ها بر آرزو ها بسته است

نیش نوشانوشتان زهر است

دستتان کوتاه

                    آستین هایتان کوتاه تر

                                                     ای مترسک های جالیز

                                                                                     خارتان پر بار تر

گوشتان اینجا ست ؟

برکه گندیده آب

رویشگه

 زالو وشان را نقب بر دریا زنید

دلخوش  نیلوفر آبی نباید بود بر مرداب

آب مرده راهی دریا کنید

زندگی بر اوج موج سرکش است

جذبه ای از جذبه های دلکش است

در کمندش آورید این رخش را

ور نه این آهو وش است و تیز پای

  

+نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸٤/۱/٢۱ساعت٥:٢٠ ‎ب.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()