پنجره ای برای دلتنگیها

ترجمه یک هایکو از باشو

 

باشو در سن چهل سالگی وقتی به ذن پناه برد تا خود را با شهود شعر آن چنان نزدیک کند که از هرچه تکنیک و سبک واستعاره است دست بشوید بر کنار این پل ( پل ستا ) در روزی بهاری و اردیبهشتی که باران در حجمی از مه می بارید و هیچ چیر پیدا نبود جز شبحی از این پل، هایکوی زیر را نوشت :

  In all the rains of may

There is one thing not hidden

The bridge of Seta Bay

درهمهء بشت و بار اردیبهشت

یک چیز پوشیده نماند :

پلی بر آبگیر ستا .

 

* در منطقه حاشیه نشین اصفهان به باران های پیاپی (بشت و بار ) می گویند بشت بر وزن طشت . در اینجا بشت و بار را برای Rain بکار برده ام چون منظور باشو از باران کل باران های بهاری در این فصل در همه روز های این فصل است و بر باران در روز بخصوصی تاکید ندارد.

 

 

+نوشته شده در سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٢۳ساعت۱۱:٢٢ ‎ق.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()