پنجره ای برای دلتنگیها

 

 

کرم شب تاب

 

بیهوده در خواب های  من پرسه نزنید

هیچ راز سر به مهری بین ستاره با احتمال شب نیست

حالا گیرم که چشم آهو به غروب هم خندید

باید بروید تا نمی دانم کجا

پر کنید که من دیوار آن کوچه آشنا را می بوسم ؟

چرا از دیدن خودتان در آینه می هراسید ؟

من که کاری نکرده ام

فقط گفتم خودتان را در آب آن چشمه ببینید

بگذار راحت تان کنم

من از تکلم آواز های نا تمام شما

احتمال حتی یک کرم شب تاب هم

در آسمان بی ستاره رویا هایتان نمی بینم

حالا بروید بگذارید باران ببارد

 

+نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸٥/۱/٧ساعت۱٢:٢٤ ‎ب.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()
 

 

       گل پامچال

 

 

          شما حواس تان نیست

          شکوفه ها که چشم باز کردند

          انگار پی چیزی یا کسی می گشتند

          مثلا دستی توی دستی گرم

          چشمی توی چشمی خمار

          لبی روی لبی پر واژه

          و دلی توی دلی بیقرار

          و صدا هائی به معنی   " دوست ات دارم "

          باد دور شان می گشت

          می رفت همه باغ ها را دور می زد

          سر بر گوش هر جوانه چیزی می گفت

          بر می گشت ، خاک را بوسه باران می کرد

          بعد در آغوش قمری ها

          که چشم های شان می خندید

          خبر از هوای حامله می داد

          شما باز هم حواس تان نبود

          گل های پامچال

          صورت شان غرق ژاله بود

 

+نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٦ساعت۱٠:۱٧ ‎ق.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()